Een plekje op Jejujo-land

Inschrijven gaat heel gemakkelijk via het inschrijfformulier hieronder. Het formulier moet worden ingevuld door de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. De ingevoerde informatie wordt door ons gebruikt voor een eerste beoordeling of Jejujo-land de juiste plek is en of de cliënt in de groep past. Hoe vollediger u het formulier invult, des te beter kunnen wij kijken of de cliënt in aanmerking komt voor een vrijgekomen plek op Jejujo-land.

Plaatsingsvoorwaarden

We lopen we nog even de voorwaarden voor plaatsing met u door:

  • Cliënt heeft psychosociale problemen
  • Cliënt is tussen de 6 en 18 jaar oud
  • Cliënt heeft een IQ van 80 of hoger
  • Cliënt heeft een beschikking van de gemeente voor verblijf of wordt via Spirit aangemeld

Na de inschrijving

Na verwerking van uw aanmelding zullen wij contact met u opnemen om gezamenlijk uitgebreider te bepalen of de cliënt past binnen Jejujo-land en of er tijdig een plek beschikbaar is.

Inschrijven voor 24 uurs opvang

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Gegevens ouder / vertegenwoordiger

Gegevens kind / jeugdige