Visie en Missie

Het klinkt gewichtig en lijkt soms ver van onze praktijk af te staan: een missie en een visie. Wat heb je er aan? Je kunt toch beter aan het werk zijn dan erover te praten en te schrijven? En toch hebben we er goed aan gedaan juist dat te doen. Het helpt ons om met ouders, kinderen, medewerkers, toezichthoudende instanties en vele andere betrokkenen een fijn vertrekpunt voor een goed gesprek te hebben.

Onze visie

Wij vinden dat kinderen met een psychiatrische problematiek net zo goed in staat zijn om zichzelf te ontplooien als ieder ander kind. Wij vinden dat deze kinderen vaak ten onrechte tekort gedaan worden om wie ze zijn. Wij vinden dat ze te vaak worden behandeld vanuit het probleem dat ze hebben in plaats van de mogelijkheden die in ze zitten. Wij vinden dat het anders moet omdat het anders kan.

Zo kijken wij naar de opvang van deze kinderen. We schrikken er niet voor terug om te zeggen dat het “anders moet”. Maar begrijp ons goed, we bedoelen daar zeker niet mee dat alles anders moet. Integendeel, in veel opzichten zijn wij net als iedere andere zorginstelling of logeerhuis. Wat we ons wel ten doel hebben gesteld is altijd blijven zoeken naar de beste omgeving voor de kinderen. Daar geloven we niet alleen in, het inspireert ons in alles wat we doen.

Onze kijk op zaken heeft tot de oprichting van Jejujo-land geleidt. Het blijft ontzettend fijn om te zien dat waar je in gelooft tot waarheid gemaakt kan worden. Het is ons alles waard – en juist daarom is het zo belangrijk dat alles wat we doen ons telkens sterker maakt. Het is voor ons de reden geweest om onze missie op te schrijven.

Onze missie

In de vorm van een instelling gevestigd in een huiselijke, overzichtelijke woonboerderij, een professionele gestructureerde veilige omgeving met intensieve begeleiding bieden voor kinderen met een psychiatrische problematiek. Waar ontspannen, plezier maken en gezellig samen-zijn een positieve stimulans is voor de ontwikkeling van deze kinderen. Waar niets hen in de weg staat om al hun mogelijkheden te ontdekken.

We verwachten met het communiceren van onze missie en visie nog eens duidelijk gemaakt te hebben wat ons drijft en leidt.

Speerpunten

Van de bovenstaande visie en missie hebben wij de volgende speerpunten beschreven:

  1. Jejujo-land is opgericht uit een ideëel oogpunt en dat blijft de kernwaarde
  2. Jejujo-land wil intensiever gaan samenwerken met ketenpartners om de kwaliteit van de zorg te waarborgen

Hierover is meer te lezen in ons meerjarenbeleid.