Kwaliteit

Blijven(d) verbeteren

Wij vinden het belangrijk om blijvend goede zorg te kunnen verlenen die optimaal aansluit op de wensen van onze klanten (cliƫnten, ouders/verzorgers en ketenpartners). En dus zullen we, voor u en met u, continu blijven werken aan kwaliteit.

Een manier om kwaliteit zichtbaar te maken is het behalen van een kwaliteitskeurmerk. Voor de zorgsector wordt een keurmerk uitgegeven door de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dit keurmerk geeft aan dat een zorgorganisatie de zaken intern goed op orde heeft, de klant centraal stelt, betrouwbare resultaten levert en continu werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Wij hechten er waarde aan om over de kwaliteit van onze zorgverlening in gesprek te blijven met de ouders/verzorgers en met onze medewerkers. Met de ouders/verzorgers omdat zij de ervaringsdeskundigen zijn met betrekking tot hun kind. Met onze medewerkers omdat zij dagelijks bij de kinderen betrokken zijn en met hun inzet de kwaliteit van onze zorgverlening waarmaken. De uit de samenspraak voortkomende verbetermaatregelen worden beheerst doorgevoerd in de werkafspraken.