Ons team

Op Jejujo-land werkt een vast team van gekwalificeerde hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de hulp die binnen Jejujo-land geboden wordt. Het team bestaat uit de directie, zorgcoördinatoren en pedagogisch hulpverleners. De voortgang van de ontwikkeling van de jeugdige wordt zoveel mogelijk gedeeld met ouders, jeugdigen, school en hulpverleners (systeem) zodat zowel positieve als negatieve gedragswijzigingen voldoende begrepen kunnen worden door iedereen. Op deze manier wordt geprobeerd doelgericht de resultaten van de herstelondersteunende zorg inzichtelijk te maken, te behouden en te verdiepen. Vanwege het kleine team zijn er korte lijnen tussen de verschillende processen. De steeds verbeterende kwaliteit en continuïteit van de zorg wordt hierdoor gewaarborgd. De missie en visie van Jejujo- land zijn ingebed in de zorg: alle medewerkers werken gericht op herstel en versterken van de eigen kracht van de jeugdige. De specialistische kennis is noodzakelijk voor de begeleiding van de jeugdigen. Er wordt in het team aandacht besteed aan bijscholing, werkoverleg en intervisie. Om de zorg te kunnen bieden en de veiligheid te waarborgen is er altijd voldoende personeel aanwezig om de jeugdigen te begeleiden. Naast het eigen team werkt Jejujo-land samen met ketenpartners uit de Jeugdzorg.