Veelgestelde vragen over 24 uurs opvang

Binnen welke termijn is er een woonplek beschikbaar?

De meeste kinderen blijven voor een langere tijd op de zorginstelling wonen. Dit betekent dat er wel doorstroom is maar dat deze niet heel frequent plaats vindt. Het loont altijd de moeite om je in te schrijven omdat we wel zicht hebben op de leeftijden van de kinderen en wie om die reden zal doorstromen naar een andere plek.

Kan ik tijdens de weekenden en vakanties naar huis?

We kijken hierbij wat goed is voor jouw ontwikkeling en het gezin waar je uit komt. Bij de plaatsing worden er afspraken gemaakt over de bezoekregeling. Dit doen we vaak in overleg je ouders en de verwijzende instantie. De bezoekafspraken worden vastgelegd in jouw zorgplan. De plaatsing is een 7 daagse 24 uurs plaatsing, wat betekent dat je kamer ook in de weekenden en tijdens de vakanties voor jou gereserveerd is. Afhankelijk van wat er is afgesproken kun je in het weekend en vakanties naar huis maar soms is het nodig dat je een weekend op de zorginstelling doorbrengt.

Kan ik op mijn huidige school blijven?

De meeste kinderen blijven op hun oude school als de afstand niet te groot is. Als je recht hebt op vervoer is dat geen probleem. Sommige kinderen gaan ook naar een school in de buurt. We bekijken samen wat in jouw situatie het beste is.

Mag ik zelf mijn kamer inrichten?

Ja, je mag je kamer zelf inrichten. De basismeubels zijn wel aanwezig zoals een bed, kledingkast en bureau.

Moet ik mij inschrijven in de gemeente Beemster als ik op Jejujo-land kom wonen?

Dat hoeft niet maar het kan wel. Soms is dat nodig om gebruik te kunnen maken van het vervoer via de gemeente.

Kan ik telefoon en internet gebruiken?

Als je op Jejujo-land komt wonen hebben we vaste afspraken over het gebruik van telefoon en internet. Deze afspraken maken we in het begin van de plaatsing en zijn leeftijdsgebonden.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Al jouw gegevens worden bewaard in een persoonlijk dossier. Het dossier is deels een papieren dossier en deels een elektronisch dossier. Het papieren dossier blijft altijd op de instelling en staat daar in een afgesloten kast. Het elektronische dossier is zodanig afgeschermd dat onbevoegden er niet bij kunnen komen. Alleen de begeleider is bevoegd het dossier van jou in te zien. Je ouders of vertegenwoordigers en jij mogen ten alle tijde samen met de begeleider het dossier van jou inzien. Je persoonlijke gegevens zullen nooit zonder toestemming door ons aan derden worden verstrekt.
Zie ons Privacy beleid Jejujo-land v1.1 voor meer informatie.

Welke gegevens zitten er in mijn dossier?

In het dossier zitten alle gegevens die door jou en je ouders of vertegenwoordigers zijn verstrekt, het intakeverslag, de zorgovereenkomst, het zorgplan, de rapportages en evaluaties en alle relevante communicatie over jou (e-mail, brieven etc.).

Heb je andere vragen?

Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.