Klachtafhandeling

Natuurlijk zien wij het liefst dat u altijd voor de volle honderd procent tevreden bent over de zorgverlening van Jejujo-land en haar medewerkers. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. In dat geval vinden wij het belangrijk dat u daar niet mee blijft rondlopen. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken en af te handelen.

Bespreek uw onvrede met ons

Als u ontevreden bent over onze werkwijze of het handelen van een van onze medewerkers waarderen we het zeer als u dat met ons kunt bespreken. Zo kunnen we het gezamenlijk oplossen en kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Bespreken met de veroorzaker

Heeft uw onvrede te maken met het handelen van een van onze medewerkers, probeer het dan te bespreken met de betreffende medewerker. Hij of zij zal dat zeker op prijs stellen en mogelijk de oorzaak van uw onvrede direct weg kunnen nemen.

Bespreken met de leiding

Kunt of wilt u uw onvrede niet met de veroorzaker bespreken of heeft het met de werkwijze van Jejujo-land te maken, dan kunt u het voorleggen aan Tine Verwey, leidinggevende en tevens directeur/eigenaar van Jejujo-land. Dit kan mondeling op Jejujo-land, telefonisch via 06-15884104 of 0299-406978 of schriftelijk via email aan info@jejujo-land.nl.

Inschakelen van een vertrouwenspersoon

Vindt u het moeilijk om uw onvrede met Jejujo-land te bespreken, leidt dat niet tot het gewenste resultaat of heeft u behoefte om met een onafhankelijk persoon te praten over het omgaan met uw onvrede, dan kunt u een vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon kan iemand uit uw eigen netwerk zijn of een daartoe aangewezen medewerker van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ zet het belang van de cliënt voorop. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Op de website van het AKJ is meer informatie te vinden over de werkwijze en de bereikbaarheid.

Inschakelen van het Klachtloket Zorg

De taak van het Klachtloket Zorg is om u te informeren en adviseren als u ergens ontevreden over bent. Zij kunnen eventueel helpen met het indienen van een klacht. Daarnaast kunnen zij bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. Als u uiteindelijk niet tevreden bent, wordt de klacht doorgezet naar de Geschillencommissie Zorg.

Inschakelen van de Geschillencommissie Zorg

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt of als u niet tevreden bent met het oordeel van de klachtencommissie dan kunt u uw klacht melden bij een door het Ministerie erkende geschillencommissie. Jejujo-land is daartoe aangesloten bij de geschillencommissie Zorg Algemeen.

U kunt uw klacht indienen via het online klachtenformulier van De Geschillencommissie Zorg. Op de website van De Geschillencommissie Zorg kunt u meer informatie vinden over afhandeling door de geschillencommissie en de kosten daarvan.

Meer informatie

In onze publicatie Klachtenregeling Jejujo-land v1.2 staat onze klachtafhandelingsprocedure in meer detail beschreven.