Klachtafhandeling

Natuurlijk zien wij het liefst dat u altijd voor de volle honderd procent tevreden bent over de zorgverlening van Jejujo-land en haar medewerkers. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. In dat geval vinden wij het belangrijk dat u daar niet mee blijft rondlopen. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken en af te handelen.

Bespreek uw onvrede met ons

Als u ontevreden bent over onze werkwijze of het handelen van een van onze medewerkers waarderen we het zeer als u dat met ons kunt bespreken. Zo kunnen we het gezamenlijk oplossen en kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Bespreken met de veroorzaker

Heeft uw onvrede te maken met het handelen van een van onze medewerkers, probeer het dan te bespreken met de betreffende medewerker. Hij of zij zal dat zeker op prijs stellen en mogelijk de oorzaak van uw onvrede direct weg kunnen nemen.

Bespreken met de leiding

Kunt of wilt u uw onvrede niet met de veroorzaker bespreken of heeft het met de werkwijze van Jejujo-land te maken, dan kunt u het voorleggen aan Patricia Wittenberg, leidinggevende en tevens directeur/eigenaar van Jejujo-land. Dit kan mondeling op Jejujo-land, telefonisch via 06-34218408 of 0299-406978 of schriftelijk via email aan patricia@jejujo-land.nl.

Inschakelen van een vertrouwenspersoon

Vindt u het moeilijk om uw onvrede met Jejujo-land te bespreken, leidt dat niet tot het gewenste resultaat of heeft u behoefte om met een onafhankelijk persoon te praten over het omgaan met uw onvrede, dan kunt u een vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon kan iemand uit uw eigen netwerk zijn of een daartoe aangewezen medewerker van het Jeugdstem (Vertrouwenspersonen AKJ).

Jeugdstem zet het belang van de cliënt voorop. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Op de website van Jeugdstem is meer informatie te vinden over de werkwijze en de bereikbaarheid.

Inschakelen van het Klachtportaal Zorg

De taak van het Klachtportaal Zorg is om u te informeren en adviseren als u ergens ontevreden over bent. Zij kunnen eventueel helpen met het indienen van een klacht. Daarnaast kunnen zij bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder.

Meer informatie

In onze publicatie Klachtenregeling Jejujo-land v1.3 staat onze klachtafhandelingsprocedure in meer detail beschreven.