Klachtafhandeling

Natuurlijk zien wij het liefst dat u altijd voor de volle honderd procent tevreden bent over de zorgverlening van Jejujo-land en haar medewerkers. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. In dat geval vinden wij het belangrijk dat u daar niet mee blijft rondlopen. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken en af te handelen.

Bespreek uw onvrede met ons

Als u ontevreden bent over onze werkwijze of het handelen van een van onze medewerkers waarderen we het zeer als u dat met ons kunt bespreken. Zo kunnen we het gezamenlijk oplossen en kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Bespreken met de veroorzaker

Heeft uw onvrede te maken met het handelen van een van onze medewerkers, probeer het dan te bespreken met de betreffende medewerker. Hij of zij zal dat zeker op prijs stellen en mogelijk de oorzaak van uw onvrede direct weg kunnen nemen.

Bespreken met de leiding

Kunt of wilt u uw onvrede niet met de veroorzaker bespreken of heeft het met de werkwijze van Jejujo-land te maken, dan kunt u het voorleggen aan Tine Verwey, leidinggevende en tevens directeur/eigenaar van Jejujo-land. Dit kan mondeling op Jejujo-land, telefonisch via 06-15884104 of 0299-406978 of schriftelijk via email aan info@jejujo-land.nl.

Inschakelen van een vertrouwenspersoon

Vindt u het moeilijk om uw onvrede met Jejujo-land te bespreken, leidt dat niet tot het gewenste resultaat of heeft u behoefte om met een onafhankelijk persoon te praten over het omgaan met uw onvrede, dan kunt u een vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon kan iemand uit uw eigen netwerk zijn of een daartoe aangewezen medewerker van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ zet het belang van de cliënt voorop. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Op de website van het AKJ is meer informatie te vinden over de werkwijze en de bereikbaarheid.

Melden bij de externe klachtenfunctionaris

Als u vindt dat uw klacht niet of niet juist door Jejujo-land wordt afgehandeld dan kunt u zich wenden tot de externe klachtenfunctionaris. Jejujo-land is daartoe aangesloten bij de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG).

De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende en ondersteunende rol. In een gesprek kan zij desgewenst bemiddelen. Het uitgangspunt is dat u en Jejujo-land zelf tot een oplossing komen. U kunt uw klacht melden via het online klachtenformulier of via post of email aan de klachtenfunctionaris. Op de website van het ECKG is meer informatie te vinden over de werkwijze.

Melden bij de externe klachtencommissie

Als u uw klacht meldt bij de externe klachtenfunctionaris wordt automatisch ook de klachtencommissie van het ECKG ingeschakeld. Dit is een externe, onafhankelijke klachtencommissie die uw klacht op basis van zowel uw als onze informatie beoordeelt op gegrondheid en eventueel een advies aan Jejujo-land uitbrengt.

Uitgebreidere informatie over externe afhandeling van uw klacht kunt u vinden op de website van het ECKG.

Inschakelen van de geschillencommissie

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt of als u niet tevreden bent met het oordeel van de klachtencommissie dan kunt u uw klacht melden bij een door het Ministerie erkende geschillencommissie. Jejujo-land is daartoe aangesloten bij de geschillencommissie Zorg Algemeen.

U kunt uw klacht indienen via het online klachtenformulier van De Geschillencommissie Zorg. Op de website van De Geschillencommissie Zorg kunt u meer informatie vinden over afhandeling door de geschillencommissie en de kosten daarvan.

Meer informatie

In onze publicatie Klachtenregeling Jejujo-land staat onze klachtafhandelingsprocedure in meer detail beschreven.