Van aanmelding tot plaatsing

Aanmelding

Je laat je aanmelden door je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Dit kan telefonisch of via de mail. Na verwerking van de inschrijving neemt de zorgcoördinator contact op om meer informatie uit te wisselen over je situatie, de problematiek, de termijn van plaatsing en financiën. Is er niet direct plaats, dan word je vervolgens op de wachtlijst gezet.

Intake

Voldoe je aan de plaatsingsvoorwaarden van Jejujo-land en is er een plek beschikbaar dan worden jij en je ouders of vertegenwoordiger uitgenodigd voor een intakegesprek op Jejujo-land. De intake is bedoeld als kennismaking en om te bepalen of Jejujo-land de juiste plek voor jou is.

Plaatsing

Wanneer na de intakegesprek blijkt dat jij past binnen de groep dan wordt je geplaatst. Er wordt altijd een proeftijd afgesproken.